Arsip Blog

Shalat dengan Mata Terpejam

Diantara sunnah shalat, menurut madzhab Syafi’i dan Hanafi, adalah pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Sebagaimana hadits

كان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا صلى طأطأ رأسه، ورمى ببصره نحو الأرض

Adalah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam apabila shalat, maka beliau menundukkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya kearah tanah.” (HR. al-Hakim)

Adapun memejamkan mata ketika shalat, ada riwayat bahwa Nabi melarangnya:

إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يُغْمِضُ عَيْنَيْهِ

“Bila salah seorang diantara kalian berdiri menjalankan shalat, maka janganlah memejamkan kedua matanya” (HR. at-Thabrany dalam Mu’jam al-Kabîr 9/34, juga al Haitsami dalam Majma’uz Zawâid,2/83, dan beliau mengatakan: di dalam nya ada Laits bin Abi Salim, dan dia adalah mudallis).

Hanya saja, larangan dalam riwayat tersebut bukan menunjukkan haram, juga bukan menjadikan shalat tidak sah. Mayoritas ulama ahli fiqh (Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanabilah dan sebagian Syafi’iiyyah) menilai bahwa hukum memejamkan mata saat shalat adalah makruh.

Read the rest of this entry

Iklan

Ujung Sajadah ada Najisnya

Sahkah sholat memakai sajadah yang ujung sajadah ada najisnya?

Jika bagian alas yang kena najis tidak mengenai anggota badan kita, maka tidak batal shalatnya, karena tidak bisa dikatakan “membawa” najis. Ini berbeda jika pakaian, dompet, atau handphone, jika ada najisnya dan dipakai/dibawa shalat, maka shalatnya tidak sah, begitu juga membawa botol yang berisi najis, walau dalam keadaan tertutup rapat, maka tidak sah sholatnya.

Read the rest of this entry

Sunnah–Sunnah (Wirid) Setelah Shalat

Disunnahkan[1] setelah shalat beberapa perkara berikut:

1. Istighfar, dzikir dan do’a. Hal ini berlaku bagi imam, makmum, munfarid[2], baik laki-laki maupun perempuan, muqim maupun musafir, karena setelah shalat adalah waktu yang mustajab untuk berdo’a, juga karena Rasulullah melakukan yang demikian itu[3]. Dari Abu Umamah ia berkata; Rasulullah shallallahu wa’alaihi wa sallam ditanya;

يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ

wahai Rasulullah, doa apakah yang paling di dengar? Beliau berkata: “Doa di tengah malam terakhir, serta pada dubur shalat-shalat wajib.[4] (HR. at Tirmidzi, dia katakan hasan).

dari Ibnu ‘Abbas radliallahu ‘anhuma berkata:

كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ

“Aku mengetahui selesainya shalat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dari suara takbir.” (Shahih Bukhari).

Read the rest of this entry

Batalkah Shalat Jika Tersenggol Anak yang Belum Dikhitan?

Memang tidak ada dalil langsung yang menyatakan batalnya shalat karena bersentuhan dengan anak lelaki yang belum berkhitan (besunat), hanya saja pembahasannya terletak pada apakah lelaki yang belum dikhitan itu mengandung najis pada ‘kepala burung’nya atau tidak.

Read the rest of this entry

Sunnah – Sunnah Shalat

Sunnah-sunnah shalat [1] adalah perbuatan dan ucapan yang dianjurkan syara’ , yang dilakukan/diucapkan Rasulullah dalam sebagian besar shalat beliau, namun jika tidak dikerjakan tidak membatalkan shalat. Banyaknya sunnah shalat menurut imam as Syairozi ada 35, imam an Nawawi menambah 10, dan ulama lainnya menyatakan lebih banyak lagi bahkan sampai 1000 sunnah.

Read the rest of this entry

Syarat-Syarat dalam Membaca Al Fatihah Saat Shalat

Dalam madzhab Syafi’i, membaca al Fatihah hukumnya wajib, baik shalat fardhu maupun shalat sunnah, shalat sendiri maupun berjamaah, baik imamnya membaca jahr (keras) atau siir (pelan).

Ada 12 Syarat yang harus diperhatikan dalam membaca Al Fatihah[1]:

Read the rest of this entry

Tiga Shalat yang Wajib Diqodho’ Oleh Wanita Haid

Saat haid berlangsung seorang wanita haram mengerjakan shalat dan puasa, mereka wajib mengqodho puasa, namun tidak wajib mengqodho’ shalat, kecuali dalam 3 waktu, yakni 1) saat datangnya haidh, 2) saat berhentinya haidh dan 3) saat sebelum berhentinya haidh (menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad).

Read the rest of this entry

Imam Super Cepat, Makmum Tidak Sempat Baca al Fatihah, Bagaimana Solusinya?

Jika bacaan imamnya benar-benar cepat, dan makmum yang bacaannya sedang tidak cukup waktu untuk menyempurnakan Fatihah sebelum imam ruku’, maka makmum wajib membaca al fatihah secukupnya, lalu memotong bacaan fatihahnya lalu mengikuti imam ruku’, dan bacaan al fatihahnya ditanggung oleh imam, hal ini berlaku untuk semua rakaat (dia dihukumi masbuq di semua rakaat).

Jika makmum (yang bacaannya lambat) menjumpai waktu yang cukup untuk membaca al fatihah (sesuai bacaan orang yang sedang membacanya) sebelum imam ruku’, maka ia wajib menyempurnakan bacaan al fatihahnya, dan dima’afkan dia ketinggalan 3 rukun dari imam.

Read the rest of this entry

Shalat Tarawih @ Dua Rakaat, Duduk Tasyahhudnya Iftirosy atau Tawarruk?

Ada ikhtilaf dikalangan para ‘ulama tentang mana yang lebih utama, apakah duduk iftirosy atau tawarruk.

1. Madzhab Syafi’i: sunnah duduk iftirosy pada tasyahhud awwal dan duduk tawarruk pada tasyahhud kedua, untuk sholat dua rakaat, sunnah duduk tawarruk saat tasyahhud.

2. Imam Malik berpendapat, tasyahhud awwal dan tasyahhud kedua, dua-duanya duduk tawarruk.

Read the rest of this entry

Sahkah Shalat Tarawih @ 4 Rakaat Sekali Salam?

Jumhur ‘Ulama (Malikiyah, Hanafiyyah, dan Hanabilah) membolehkan sholat tarawih dengan 4 rakaat sekali salam, hanya saja yang lebih afdhol menurut mereka adalah dikerjakan dua rakaat sekali salam.

Read the rest of this entry

Sahkah Berwudhu dari Ember Kecil yang Terpercik Air Bekas Wudhu?

Dalam literatur fiqh Madzhab Syafi’i, air musta’mal memang tidak sah digunakan untuk bersuci. Air Musta’mal adalah air yang telah digunakan untuk menghilangkan hadats atau najis yang tidak mengalami perubahan didalamnya. Dalam kitab I’ânatut Thôlibîn, I/37[1], ada empat syarat air bisa dikatakan musta’mal:

Read the rest of this entry

Imam Kelebihan Raka’at, Makmum Harus Bagaimana?

Makmum itu ada dua, makmum muwâfiq (yang ikut imam sejak awal shalat), dan makmum masbûq (yang ketinggalan ikut imam).

Jika makmum muwâfiq yakin bahwa imam bangkit untuk rakaat berikutnya, padahal seharusnya jumlah rakaat shalatnya sudah sempurna, dia tidak boleh mengikuti imam, dia punya dua pilihan antara duduk menunggu imam, lalu salam bersama imam, atau dia mufâraqah (berpisah) dari imam dan menyelesaikan shalatnya sendiri.

Read the rest of this entry