Arsip Blog

Memotong Kuku dan Rambut Sebelum Qurban

Benarkah bagi orang yang ingin berqurban dia tidak boleh memotong kuku dan rambut sejak awal bulan dzulhijjah sampai penyembelihan hewan qurban?.

—-

Ada 3 pendapat berbeda dari para ‘ulama dalam hal memotong kuku dan rambut dalam 10 hari awal Dzulhijjah bagi yang mau berqurban, sebagaimana dijelaskan oleh Imam al Mawardi as Syafi’i dalam al Hâwi al Kabîr (15/74)[1] :

Read the rest of this entry

Bolehkah Berqurban dengan Binatang yang Dikebiri?

Boleh berqurban dengan binatang ternak yang telah dikebiri. Syaikh Wahbah az Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh menyatakan:

Read the rest of this entry